Кәсіби білім

Оптикалық талшықты температура датчигінің классификациясы

2021-03-16
Талшықты-оптикалық температура сенсоры дегеніміз - кейбір заттар сіңіретін спектр температураға байланысты өзгереді деген принципті қолдана отырып, нақты уақыттағы температураны түсіну үшін талшықтың таралу спектрін талдайтын сезімтал құрылғы.
Негізінен келесі санаттарға бөлінеді:
1. Mach-Zehnder mz интерферометрі, fp Fabry Perot интерферометрі, талшықты тор температурасы датчигі және амплитудалық модуляция типі сияқты талшықты-оптикалық температура датчигі, мысалы, микробұйымдарды жоғалту модуляциясының поляризация модуляция типі және т.б.
2. Термиялық сәулелену талшығының температура сенсоры талшықта пайда болатын жылу сәулесін температураны сезіну үшін пайдаланады, ол талшық өзегінде ыстық нүкте тудыратын қара дененің сәулелену құбылысына негізделген. Сапфир талшықты-оптикалық температура сенсоры
3. Оптикалық талшықты өлшеу сигналдарын беру датчигі ретінде қолданатын жарық өткізгіш талшықты-оптикалық температура сенсоры. Сезімтал компонент оптикалық талшық емес. Жартылай өткізгішті жарық сіңіру датчигі, люминесцентті талшықтың температура сенсоры, термохромды талшықтың температура сенсоры сияқты.